Udvalg og Task Force

En god organisering af området skal sikre faglig sparring og kvalitetsudvikling.

For at følge udviklingen på hjerteområdet tæt har man etableret Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme med repræsentanter fra regioner, kommuner, faglige selskaber, patientforeninger og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Der er desuden oprettet en Task Force for Patientforløb på kræft- og hjerteområdet, som har til opgave at sikre fagligt optimale forløb på både kræft-og hjerteområdet og tage initiativer til løse konkrete udfordringer.

Læs mere om Task Forcen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside