Nationale sundhedsregistre

De nationale sundhedsregistre er samlinger af sundhedsdata om danskernes helbred og kontakt med sundhedsvæsenet.

Registrene omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygehusmedicinregisteret og Cancerregisteret. Det er Sundhedsdatastyrelsen, der har ansvaret for mange af de nationale sundhedsregistre.

Danmark har en lang tradition for at registrere og indsamle sundhedsdata. Det er en forudsætning for dokumentation, kvalitetssikring og forskning i sundhedsvæsenet. Landspatientregisteret har eksempelvis fungeret siden 1976.

Læs mere om de nationale sundhedsregistre her