Nationalt partnerskab for sundhedsdata

Nationalt partnerskab for sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation.

Formålet med partnerskabet er at skabe et forum, hvor relevante aktører inden for sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer og life science industrien kan udveksle erfaringer om brug af sundhedsdata og drøfte behov og udfordringer samt rådgive de centrale myndigheder om mulige initiativer, der kan understøtte bedre brug af sundhedsdata. Det er samtidig væsentligt, at der er fokus på at respektere borgeres ret til fortrolighed og databeskyttelse. 

Partnerskabet samler alle relevante aktører inden for sundhedsdataområdet, bl.a. dataansvarlige myndigheder, regioner, kommuner, universiteter, sundhedsfaglige organisationer, patientforeninger og brancheorganisationer inden for life science industrien. 

Mødedatoer og referater

Møder i 2024

 • 7. møde:
  fredag den 12. april 2024

Møder i 2023

Møder i 2022

 • Fredag den 11. februar (aflyst)
 • 3. møde:
  Mandag den 30. maj
  læs referat fra mødet
 • 4. møde:
  Onsdag den 14. december flyttes pga regeringsforhandlingerne til februar 2023.
  (oprindeligt planlagt til afholdelse den 11. november, men udskydes p.g.a folketingsvalget den 1. november) 

Møder i 2021