Personlig medicin

Med personlig medicin kan man ved hjælp af fx genetisk information forbedre diagnostik og målrette behandling til den enkelte patient.

Nye teknologiske udviklinger giver mulighed for at anvendegenetiske oplysninger om sygdomme og den enkelte patient kombineret med andre sundhedsdata til at diagnosticere sygdomme bedre og i højere grad målrette behandlingen. At skræddersy en behandling til den enkelte baseret på viden om gener, fysiologi og livsstil kaldes for personlig medicin.

Det danske sundhedsvæsen har unikke muligheder for at udfolde potentialet ved personlig Medicin, fordi vi i mange år har arbejdet systematisk med at opsamle data og viden om danskernes sygdomme og behandling. Den styrkeposition skal vi udnytte.

Derfor arbejder Sundhedsministeriet på mange fronter for at fremme udviklingen og mulighederne indenfor brugen af personlig medicin i det danske sundhedsvæsen.

National Strategi for Personlig Medicin

I 2016 lancerede daværende regering og Danske Regioner en national strategi for personlig medicin. Strategien skal sikre en grundig og målrettet indsats på området og bygger på bidrag fra patientforeninger, universiteter, organisationer, fagfolk og det forskende Danmark. Den tager hånd om de nye kliniske, juridiske og etiske spørgsmål forbundet med personlig medicin.

En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet.

Der er afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin.

Nationalt Genom Center

Nationalt Genom Center er oprettet som en selvstændig organisation under Sundhedsministeriet og skal sikre en visionær og balanceret udvikling af personlig medicin i Danmark. Nationalt Genom Center har til opgave at opbygge en landsdækkende infrastruktur for personlig medicin, herunder en infrastruktur til udførelse af genomsekventering og anvendelse af genetiske oplysninger til patientbehandling og forskning.

Novo Nordisk Fonden har afsat en rammebevilling på 990 mio. kr. til etablering af Nationalt Genom Center og opbygningen af den landsdækkende infrastruktur for personlig medicin.

Læs mere på Nationalt Genom Centers hjemmeside