Kurser og efteruddannelse der afholdes

Sundhedsministeriet har behandlet ansøgninger om afholdelse af kurser - se nedenfor.

Ministeriet har behandlet en ansøgning fra Danske Regioner om afholdelse af nedenstående kurser

I den anledning har sundheds- og ældreministeren den 20. november 2020 besluttet, at afholdelse af nedenstående kursus- og efteruddannelsesaktiviteter i regionerne samt grunduddannelse i regionerne er omfattet af § 3, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1509 af 25. oktober 2020 (nugældende bekendtgørelse er nr. 690 af 20. april 2021) om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Efter bekendtgørelsens § 3, nr. 3, omfatter forsamlingsforbuddet ikke afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.

Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter i regionerne:

 • Specialuddannelser for sygeplejersker og psykologer under Sundhedsstyrelsen og lignende formaliserede uddannelser
 • Uddannelsesaktiviteter og kurser i den lægelige videreuddannelse

1. De obligatoriske generelle kurser
2. De obligatoriske specialespecifikke kurser (hører under SST)
3. Understøttende kompetenceudvikling af uddannelsesgivere (vejlederkurser, UAO-kurser)

 • Efteruddannelse og træning for personale, der er driftsunderstøttende og/eller har væsentlig betydning i f.t. den kliniske praksis i:

1. Regioner
2. Kommuner
3. Klyngesamarbejdet
4. Almen praksis

 • Lederuddannelse for ansatte i regionerne
 • Arbejdsmiljøuddannelse for ansatte i regionerne
 • MED-uddannelse for medarbejdere og ledere i regionerne
 • Efteruddannelse for administrativt personale i regionerne


Grunduddannelse i regionerne:

 • klinikophold og andre praktikforløb i forbindelse med sundhedsfaglige uddannelser og andre uddannelser til sundhedsvæsenet og afvikling af eksamener og prøver i klinikken på disse uddannelser.
  Det omfatter bl.a. sygeplejerskeuddannelsen, medicinstudiet, bioanalytikeruddannelsen, radiografuddannelsen, jordemoderuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen.
   

Ministeriet har behandlet en ansøgning fra Sundhedsstyrelsen om afholdelse af nedenstående kurser

I den anledning har sundheds- og ældreministeren den 9. december 2020 besluttet, at afholdelse af nedenstående kursus- og efteruddannelsesaktiviteter i Sundhedsstyrelsens regi er omfattet af § 3, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Efter bekendtgørelsens § 3, nr. 3, omfatter forsamlingsforbuddet ikke afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig.

Kurser i Sundhedsstyrelsens regi

 • De obligatoriske generelle kurser for læger under speciallægeuddannelse (SOL-2)
 • De obligatoriske specialespecifikke kurser for læger på vej i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesstilling som led i speciallægeuddannelsen.