Tandpleje

I Danmark tilbyder sundhedsvæsnet tandpleje til alle borgere. Organiseringen og eventuelle tilskud afhænger af borgerens situation.

Læs mere om tandpleje og regler for tilskud fra den offentlige sygesikring til tandpleje og -hjælp på borger.dk

Tilbud i kommunerne

Tandplejetilbud til børn og unge er som hovedregel organiseret i kommunerne.

Hvis man som borger på grund af eksempelvis sindslidelse eller handicap ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud, findes der forskellige tandplejeordninger, herunder specialtandpleje, omsorgstandpleje og socialtandpleje.

Læs mere om børne- og ungdomstandplejen og special-, social- og omsorgstandplejen her