Psykologhjælp

Regionerne yder tilskud til psykologbehandling i praksissektoren til en række særligt udsatte persongrupper, som lider af eksempelvis angst, stress eller depression.

Regionerne yder tilskud til psykologbehandling i praksissektoren til en række særligt udsatte persongrupper, for eksempel personer, der lider af angst eller depression, og personer, der har været udsat for nærmere bestemte alvorlige livsbegivenheder eksempelvis pårørende ved dødsfald, alvorlig invaliderende sygdom, mm.

Tilskud til psykologhjælp opnås efter en henvisning fra egen læge. Tilskuddet dækker 60 % af psykologens honorar. For unge mellem 18 og 24 år med let til moderat depression eller angst er psykologbehandling vederlagsfri, og tilskuddet dækker derfor 100 % af psykologens honorar.

Gratis psykologhjælp til unge med let til moderat angst eller depression

Med finanslovsaftalen for 2021 blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om en permanentgørelse af forsøgsordningen med gratis psykologbehandling til unge i alderen 18-24 år med let til moderat depression eller angst. Dette betyder, at det i dag er gratis for unge mellem 18 og 24 år, der lider af let til moderat depression eller angst, at få psykologhjælp efter henvisning fra egen læge.

 Læs mere om psykologbehandling i praksissektoren på sundhed.dk