Evalueringer af de enkelte sygehusbyggerier

Regionerne skal udarbejde en evalueringsrapport ved ibrugtagning af de enkelte kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, som beskriver projektets resultater i forhold til at skabe muligheder for effektiviseringer samt bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv.

Evalueringerne skal omfatte opfølgning på projektspecifikke mål, som regionerne har opstillet for det enkelte projekt og som kan henføres til den kvalitetsfondsstøttede investering.

Årlig opsamling fra evalueringer af de ibrugtagne kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Fra og med 2021 indeholder Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige rapportering til Folketinget en opsamling af viden fra de evalueringer, som ministeriet har modtaget. Rapporteringen for 2022 følger op på evalueringsrapporterne for de syv kvalitetsfondsprojekter, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har modtaget pr. primo 2023. Orienteringerne er tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

Senest opdateret 18-03-2024