De 16 projekter

Mens der fortsat bygges flere steder i landet, er en række af de nye sygehuse nu også i fuld drift.

De 16 projekter har et samlet budget på ca. 57 mia. kr. (2023-priser), hvoraf Kvalitetsfondens andel udgør 60 pct.

Arbejdet med kvalitetsfondsbyggerierne tager blandt andet afsæt i behovet for en øget specialisering, tidssvarende fysiske rammer og en stærkere centralisering af akutberedskabet. Den nye sygehusstruktur forventes at føre til både mere sammenhængende patientforløb og en øget patientsikkerhed.

Det er muligt at følge med i, hvilken fase de enkelte byggeprojekter befinder sig i. 

Læs mere her på regionernes side Godtsygehusbyggeri.dk

Engelsksproget publikation om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har produceret en engelsksproget publikation om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Publikationen er rettet mod et udenlandsk publikum og skal blandt andet bruges til delegationsbesøg.

Læs publikationen The Danish Super Hospital Programme